Działajmy w Kościele

Przekaż 1% swojego podatku na Organizacje Pożytku Publicznego diecezji opolskiej

Coroczne rozliczenie PIT to doskonała okazja, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Przekazując 1% podatku na organizacje pożytku publicznego diecezji opolskiej bierzesz udział w dziełach Kościoła, które zmieniają rzeczywistość. 1% każdej i każdego z nas to niewiele, ale kiedy działamy razem jako wspólnota, możemy o wiele więcej.

Działaj w Kościele.
Działajmy razem!

OPP Diecezji Opolskiej

Sprawdź jak działamy i wybierz komu przekażesz 1% swojego podatku

Drodzy Diecezjanie!

Kieruję do Was słowa serdecznej wdzięczności za dawaną codziennym życiem odpowiedź na ewangeliczne wezwanie do pełnienia dzieł miłosierdzia. Wasza hojność i wspaniałomyślność stała się w czasie pandemii dla wielu ludzi dotkniętych lękiem i cierpieniem oraz dla całej wspólnoty Kościoła źródłem pokoju i nadziei.

W naszej diecezji istnieje kilkanaście instytucji, które na co dzień wypełniają misję wspierania potrzebujących na wielu płaszczyznach. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu pracowników i wolontariuszy, którzy tym dziełom oddają swój czas, wiedzę i kompetencje. Jestem im za to szczerze wdzięczny. Kontynuacja tych dzieł miłosierdzia wymaga dalszego zaangażowania i środków materialnych. Jednym z prostych wymiarów zaangażowania wiernych i dzielenia się odpowiedzialnością za Kościół, do czego chciałbym Was zaprosić, jest inicjatywa: «DziałajMY w Kościele». Przekonany o jej słuszności, kieruję do Was, Drodzy Diecezjanie, prośbę o przekazanie 1% podatku na rzecz jednej z naszych diecezjalnych organizacji, której dzieła są Wam szczególnie drogie.

Niech Miłosierny Bóg wynagradza Waszą dobroć i ludzkie miłosierdzie bogactwem Swojej łaski. Z serca Wam błogosławię.

Wasz Biskup
+ Andrzej Czaja