Jesteśmy szkołą, która uczy pasji życia!

KRS 0000 579 694

Nazwa fundacji: Fundacja Ławka
Dopisek: Na rzecz diecezjalnych szkół w Nysie

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie oraz Diecezjalne Gimnazjum w Nysie (przekształcone w 2017 r. w Diecezjalną Szkołę Podstawową w Nysie) to katolickie szkoły ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży założone w 1999 r. przez ordynariusza Diecezji Opolskiej księdza arcybiskupa Alfonsa Nossola. Efektem ponad dwudziestoletniej działalności szkół jest:

0
Absolwentów liceum
0
Absolwentów gimnazjum
0
Absolwentów szkoły podstawowej

Zgodnie z przyjętą misją, dbamy o stworzenie takiego środowiska wychowawczego, które umożliwia rozwój duchowy, intelektualny, kulturalny i fizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości. Naszym celem jest wykształcenie osoby dojrzałej, przygotowanej do podjęcia zadań rodzinnych, zawodowych i społecznych.

Szkoła jest otwarta na wszystkich uczniów, którzy akceptują jej program. Kompetentni nauczyciele, profesjonaliści w nauczanym przedmiocie, otwarci na ludzi młodych i ich potrzeby dbają o wysoki poziom kształcenia.

W realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych bierzemy pod uwagę potrzeby i możliwości każdego ucznia. Rozpoznajemy i rozwijamy zainteresowania młodzieży, wspieramy ich samodzielność i odpowiedzialność, kładąc duży nacisk na indywidualizację procesu kształcenia.

Istotnym elementem pracy szkoły jest nauka języków obcych. Uczniowie szkoły podstawowej już od I klasy uczą się języka angielskiego w wymiarze 5 godz. / tygodniowo. Drugi język obcy w wymiarze 3 godz./ tyg. jest nauczany od klasy IV.

Uczniowie liceum oprócz poszerzonej oferty godzinowej języków obcych (język angielski – jako język wiodący oraz język niemiecki lub hiszpański do wyboru) mogą realizować w zakresie rozszerzonym bloki przedmiotowe: biologiczno-chemiczny; matematyczno-fizyczny; matematyczno-geograficzny; polonistyczno-historyczny lub polonistyczno-geograficzny przygotowując się do egzaminu maturalnego.

Miarą skuteczności działań edukacyjno – wychowawczych podejmowanych przez szkołę są wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych ze wszystkich przedmiotów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego przewyższają średnie wyniki krajowe i w województwie.

Szkoła oferuje również tzw. edukację teatralną, czyli comiesięczne popołudniowe wyjazdy do teatru oraz sobotnie zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego, które cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów.

Poznaj nas lepiej

Tu nas znajdzesz

ul. Świętego Piotra 1A, 48-300 Nysa

Nasza strona www

Znajdziesz tu aktualne informacje o naszej działalności.

Zadzwoń do nas

77 435 22 47
530 850 989

Napisz do nas

szkoladiec@opole.opoka.org.pl

Koszyk na zakupy